Zobrazit provozovny

Ochrana životního prostředí jako priorita

   Rekultivace

Stejně jako těžba surovin, je i ochrana životního prostředí nedílnou součástí řídícího procesu naší firmy. Rekultivace následků těžební činnosti jsou předem plánovány a zahájeny ihned po ukončení dobývání kameniva.

Vždy se přitom dbá na vhodný výběr řešení pro danou lokalitu. Každý rok tvoříme finanční rezervy na rekultivace, které se vedou na odděleném účtu.

 

 Technologická linka (2005)

 V kamenolomu Bohučovice (Skupina Morava Sever) jsme otevřeli novou technologickou linku.

Nová část technologické linky je zároveň navržena jako zařízení s nižšími dopady na životní prostředí, než zařízení stávající. Hlučnost nově instalovaných strojů je nižší než stávající. Opláštěním horní části finální třídírny je snížena celková zátěž okolí hlukem a prachem.

 

Veškeré dopravní cesty jsou zakrytovány obloukovými kryty CAPOTEX, přesýpací uzly jsou mechanicky utěsněny a nové třídiče, přesypy a zásobníky jsou odsávány pomocí nového odsávacího zařízení. Těmito opatřeními se sníží množství prašného spadu v bezprostředním okolí kamenolomu, což výrazně přispěje k menší ekologické zátěži krajiny.

tisknout článekodeslat na e-mail

Najděte si
nejbližší provozovnu
Aktuality a zprávy
Smluvní dokumentace